Leica 3D Disto – rewolucja w pomiarach inwentaryzacyjnych

Leica – szwajcarski producent sprzętu pomiarowego – wprowadził do sprzedaży w Polsce rewolucyjny produkt pomiarowy, który nie ma na rynku absolutnie żadnego konkurenta. Instrument jest połączeniem tylu technologii pomiarowych, że… jego twórcy do tej pory nie potrafili go nazwać. Smok o czterech głowach Konstruując 3D Disto, szwajcarscy inżynierowie skorzystali ze wszystkich najlepszych rozwiązań technologicznych, które …

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego pasywnego A standard NF15

WSTĘP Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowanych (jeszcze niewybudowanych) lub przebudowywanych (istniejących) i dołącza się do pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku. Do obliczeń należy wziąć pod uwagę wszystkie pomieszczenia ogrzewane, nieogrzewane, chłodzone i …