Projektowanie schematu tablicy rozdzielczej w programie ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej. Doskonałym narzędziem do sprawnego i szybkiego wykonania schematu tablicy rozdzielczej wraz ze specyfikacją obwodów i obliczeniami jest nakładka „ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE”. Nakładka ta może być stosowana jako samodzielne narzędzie do projektowania schematów elektrycznych bądź może …

Sposób tworzenia budynku w programie ArCADia-ARCHITEKTURA

Pracę w programie ArCADia-ARCHITEKTURA rozpoczynamy od wstawienia Widoku rzut, wybierając tę opcję z paska narzędzi lub okna Menadżera projektu. Wprowadzamy go na rzut i przechodzimy do wprowadzania siatki osi modularnych, którą obrysujemy ścianami. Oczywiście moglibyśmy zacząć od wprowadzenia ścian, ale w opisanym poniżej przypadku dla pokazania większej ilości opcji zaczniemy od siatki. Po wywołaniu polecenia …

Prof. Jerzy Bralczyk o ARCADII

Natura czy cywilizacja ? Jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, ale naturalnie naturalność cenimy sobie nadzwyczaj. Cywilizacja, kultura, sztuka – to nas podobno odróżnia od innych organizmów, którym naturalności możemy zazdrościć, ale od których czujemy się wyżsi. Najlepiej byłoby pogodzić te dwie strefy, i próbujemy to robić. Być cywilizowanymi zgodnie z naturą, kulturalnie spontanicznymi, autentycznymi, gdy uprawiamy sztukę. …