home ArCADiaPRESS 14 [1/2014], NUMERY ARCHIWALNE Projektowanie schematu tablicy rozdzielczej w programie ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowanie schematu tablicy rozdzielczej w programie ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej. Doskonałym narzędziem do sprawnego i szybkiego wykonania schematu tablicy rozdzielczej wraz ze specyfikacją obwodów i obliczeniami jest nakładka „ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE”. Nakładka ta może być stosowana jako samodzielne narzędzie do projektowania schematów elektrycznych bądź może współpracować z nakładką „ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE”. Współpraca obydwu nakładek polega na dodatkowej funkcjonalności nakładki „ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE” mianowicie na automatycznym wygenerowaniu szablonu schematu zaprojektowanej tablicy rozdzielczej oraz obliczeń wraz ze specyfikacją obwodów. Komunikacja obydwu nakładek przyspiesza i zdecydowanie upraszcza proces przeniesienia danych do rysunku gdzie projektowany będzie schemat tablicy rozdzielczej.

Po wygenerowaniu szablonu tablicy rozdzielczej  przechodzimy do projektowania schematu elektrycznego i doboru aparatury elektrycznej.

Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.


Pierwszym krokiem użytkownika powinno być ustawienie układu sieci w jakim chcemy projektować instalacje elektryczną. Klikając podwójnie na szyny rozdzielnicy otwiera Nam się okno „Właściwości elementu- Szyny zasilające” . W oknie tym użytkownik definiuje strukturę fazową układu zasilania, definiuje rodzaj i wymiary szyn rozdzielnicy oraz prąd znamionowy obciążeniowy rozdzielnicy.

ar14_tablice_rozdzielcze_2-1

Kolejnym krokiem jest budowanie schematu elektrycznego poprzez wstawianie aparatów do szablonu. Mamy do dyspozycji całą gamę aparatów elektrycznych m In. aparaty łączeniowe i zabezpieczające (wyłączniki, łączniki, rozłączniki, bezpieczniki), aparatura sterującą (styczniki, przekaźniki, sygnalizatory, lampki, przyciski, czujniki), aparatura pomiarowa (przekładniki, liczniki, amperomierze, analizatory sieci), aparaty rozruchowe (softstarty, falowniki) oraz transformatory i zasilacze.

Gdy wstawimy aparat do okna schematu połączenia pomiędzy szynami zasilającym a przewodami N i PE tworzą się automatycznie.  Mamy również  możliwość  wrysowania własnych połączeń elektrycznych pomiędzy aparatami i tworzenia własnych obwodów sterowniczych.  W łatwości i szybkości bardzo pomagają mu funkcje wykrywania i śledzenia elementów.  Po wrysowaniu połączeń pomiędzy aparatami bądź liniami automatycznie tworzą się węzły połączeń .

Rys.3 .Połączenia elektryczne na schemacie
Rys.3 .Połączenia elektryczne na schemacie

 

Rys.4 .Właściwości obiektu „Rozłącznik”
Rys.4 .Właściwości obiektu „Rozłącznik”

Każdy aparat wstawiony na schemat jest obiektem edytowalnym z możliwością nadania parametrów technicznych, wyposażenia oraz gabarytów. Wprowadzenie gabarytów pozwoli Nam na wygenerowanie widoku konkretnego aparatu na widoku rzeczywistym bądź na rzucie 3D.  Możemy  również skorzystać z obszernej bazy aparatów różnych producentów m.in. Legrand, ABB, EATON, Schneider, Hager, Jean Muller co powoduje że program jest bardziej elastyczny od programów konkurencyjnych. W bibliotece elementów mamy przypisane konkretne parametry dla określonego typu aparatu danego producenta.

Rys.5 . Pasek z biblioteką „Rozłączników”
Rys.5 . Pasek z biblioteką „Rozłączników”

Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego możemy przejść do zdefiniowania obwodów. Każdy obwód schematu (zasilający, odpływowy, ochronny) posiada własności które definiujemy w oknie „własności tablicy rozdzielczej”. Po zadeklarowaniu informacji o długości obwodu program dokonuje dodatkowo obliczenia spadku napięcia w danym obwodzie .

Rys.6 . Własności obwodu zasilającego
Rys.6 . Własności obwodu zasilającego

Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego rozdzielnicy, zdefiniowaniu parametrów poszczególnych obwodów możemy za pomocą funkcji „Zestawienie materiałów” wygenerować w postaci tabeli zestawienie wykorzystanych w projekcie aparatów elektrycznych.

W celu dokonania kosztorysu możemy wyeksportować wygenerowane zestawienie do programu „Ceinwest”.

Rys.7 Wygenerowane zestawienie materiałów.
Rys.7 Wygenerowane zestawienie materiałów.

Kolejnym etapem projektowania tablicy rozdzielczej jest wygenerowania jej widoku rzeczywistego. W tym celu został stworzony obiekt „Obudowa” dzięki któremu mamy możliwość zaprojektowania własnej rozdzielnicy bądź możemy skorzystać z bazy producentów. Zwróćmy uwagę na to że program udostępnia możliwość zaprojektowania [aneli wewnętrznych rozdzielnicy  tzn. ilości rzędów w panelu, ilości kolumn w panelu, ilości modułów w rzędzie itp. .

Rys.8 Własności elementu Obudowa.
Rys.8 Własności elementu Obudowa.

Po wygenerowaniu widoku rozdzielnicy aparatura modułowa ulega automatycznemu rozmieszczeniu w panelach modułowych na szynach TH35. Aparaty o wymiarach tzw. „gabarytowych” oraz aparaty „na drzwi”  lokalizowane są przez użytkownika.  Mamy również możliwość podejrzenia danej projektowanej rozdzielnicy na rzucie 3D.

Rys.9 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej.
Rys.9 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej.
Rys.10 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.
Rys.10 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.
Rys.11 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.
Rys.11 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.

Podsumowując za pomocą nakładki „Tablica rozdzielcze 2” mamy możliwość w szybki sposób wykonać schemat elektryczny rozdzielnicy, wyspecyfikować materiały, dokonać obliczeń technicznych oraz wygenerować widok rzeczywisty tablicy rozdzielczej.