Świat cegłą budowany

Cegła – to materiał budowlany wykonywany z gliny, wapna, piasku lub cementu, w procesie suszenia lub wypalania. Wielkości cegły, jej kolor i zastosowanie zmieniały się z czasem i w zależności od miejsca użycia. Historia cegły sięga starożytności, kiedy to, jeszcze suszona na słońcu, wprowadzana była w najznakomitsze budowle. Początkowo były to tylko fragmenty, niewielkie elementy, …