home AKTUALNY NUMER Leica 3D Disto – rewolucja w pomiarach inwentaryzacyjnych

Leica 3D Disto – rewolucja w pomiarach inwentaryzacyjnych

1409553995Leica – szwajcarski producent sprzętu pomiarowego – wprowadził do sprzedaży w Polsce rewolucyjny produkt pomiarowy, który nie ma na rynku absolutnie żadnego konkurenta. Instrument jest połączeniem tylu technologii pomiarowych, że… jego twórcy do tej pory nie potrafili go nazwać.

Smok o czterech głowach

Konstruując 3D Disto, szwajcarscy inżynierowie skorzystali ze wszystkich najlepszych rozwiązań technologicznych, które stosowali
dotychczas w co najmniej czterech różnych typach instrumentów pomiarowych dla geodetów, budowlańców i szeroko pojętego grona inżynierów (np. konstruktorów, architektów czy konserwatorów zabytków). Rozrzut duży, ale dzięki takiemu podejściu powstał jeden instrument, który może być właściwie wykorzystywany przez wszystkie te grupy użytkowników. Leica 3D Disto to połączenie aż czterech różnych instrumentów – dalmierza laserowego, tachimetru elektronicznego, niwelatora laserowego i skanera laserowego. Moduł dalmierzy służy do wyznaczania odległości do mierzonego obiektu. Z total-station zapożyczono system odczytowy kątów poziomych i pionowych. Kompensator elektroniczny odpowiedzialny za samopoziomowanie urządzenia to nabytek rodem z obrotowego niwelatora laserowego. A do skanera 3D Disto jest podobne ze względu na serwomotory – mechanizmy napędu kół poziomego i pionowego, który pozwala automatyzować pomiary (np. realizować skanowanie).

Jak działa ta hybryda?

Trzy to lepiej niż dwa – 3D Leica 3D Disto, jak sama nazwa wskazuje, pozwala mierzyć obiekty w trzech wymiarach. Instrument, wyznaczając za pomocą modułu
dalmierczego odległości i określając kąty poziome i pionowe do celu, określa jego współrzędne X, Y i Z. Za pomocą 3D Disto wyznaczymy więc nie tylko wymiary obiektów (jak to ma miejsce podczas używania samego dalmierz laserowego), ale również ich wzajemne położenie w przestrzeni. Wynik pomiaru instrumentem
3D Disto to trójwymiarowy model mierzonych obiektów, w którym można sprawdzić rzeczywiste odległości między poszczególnymi elementami, skontrolować ich geometrię (np. zbadać, czy zmierzone punkty tworzą płaszczyznę albo pod jakim kątem ustawione są do siebie krawędzie ścian), obliczyć pole, objętość czy wysokość. Dane pozyskane przez 3D Disto mogą zostać poddane dalszej obróbce – na podstawie zmierzonych punktów można stworzyć realistyczny model obiektu, poddając go komputerowej wizualizacji. Jednak najważniejsze jest to, że pomierzone punkty mogą zostać wyeksportowane do CAD-owskiego formatu DXF i wykorzystane w tym środowisku do projektowania inżynierskiego.