Polityka prywatności i cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  dalej: RODO, informujemy, że:

1) INTERsoft sp. z o.o. (KRS 0000126422) i ArCADiasoft Chudzik sp.j.(KRS 0000316955), obie z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 (zwane dalej „Administratorami”) współadministrują Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO. Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.
2) Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@intersoft.pl lub rodo@arcadiasoft.pl
3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszym wspólnych celach, organizacji sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.
4) Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zajęciem zawodowym, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.
5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa.
6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ją wyrażałeś.
8) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.
11) Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu.

Do czego potrzebujemy Twoich danych.

Gromadzimy informacje dotyczące interakcji użytkownika z innymi naszymi witrynami i usługami. Korzystamy z narzędzi analitycznych dla swojej witryny sieci Web w celu pobierania informacji z przeglądarki użytkownika, informacji o witrynie z której przyszedł użytkownik lub wyszukiwarki, słowami kluczowymi użytymi do znalezienia witryny, stronami wyświetlanymi w witrynie, dodatkami przeglądarki oraz szerokością i wysokością okna przeglądarki, wersją i wydawcą przeglądarki. Nasze witryny Web mogą także korzystać z technologii, takich jak pliki cookie i sygnały sieci Web (opisane poniżej), w celu zbierania informacji dotyczących wyświetlanych stron, użytych łączy i innych działań podjętych przez użytkownika podczas korzystania z witryn i usług firmy. Zbierane są również określone informacje standardowe, które są wysyłane przez przeglądarkę do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu do odwiedzanych witryn którymi zarządzają Administratorzy.

Ze względu na profil swojej działalności zlecamy innym firmom świadczenie w jej imieniu ograniczonych usług, takich jak przygotowywanie i dostarczanie przesyłek, marketingowa obsługa klienta. Tacy usługodawcy mogą uzyskać tylko te dane osobowe, które są potrzebne do świadczenia danej usługi. Ponadto są oni zobowiązani do zachowania poufności informacji i obowiązuje ich zakaz korzystania z tych danych do jakichkolwiek innych celów.

Pliki Cookies

W witrynach internetowych spółki są używane pliki cookies, dzięki którym użytkownicy mogą rejestrować się w usługach i korzystać ze spersonalizowanych zasobów witryny. Plik cookies jest małym plikiem tekstowym zapisywanym na dysku twardym użytkownika przez serwer strony sieci Web. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookies pochodzi. Plików cookies nie można używać do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów do komputera.

Używamy cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celach:

  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług
  • udostępniania spersonalizowanych ofert i usług na rzecz Użytkowników w serwisach internetowych
  • związanych z prezentacją reklam i oferty w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców
  • cookies są ustawiane przy 'wejściu’ i 'wyjściu’ z danego serwisu. W żaden sposób nie szkodzą systemowi w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach
  • cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie firma nie ustala tożsamości użytkowników

Pliki cookies można akceptować lub odrzucać. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookies, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie serwisu internetowego arcadiasoft.pl, ponadto może nie być możliwe uwzględnienie niektórych preferencji dotyczących reklam, które są zależne od plików cookies. Jeśli użytkownik zadecyduje o akceptacji plików cookies, będzie możliwe późniejsze usunięcie zaakceptowanych plików cookies.

Reklama i remarketing internetowy

Serwis internetowy arcadiasoft.pl ma zaimplementowane skrypty współpracujące z serwisami Google AdWords, Google Analytics. Skrypty te mogą tworzyć pliki cookies oraz pozwalają na zbieranie informacji i analizowanie ruchu oraz preferencji użytkowników korzystających z serwisu arcadiasoft.pl. Informacje te pozwalają na optymalizacje oraz lepsze dopasowanie reklam internetowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez firmy ArCADiasoft i INTERsoft i publikowanych przez firmę Google w wyszukiwarce google oraz w sieci partnerskiej przez serwisy internetowe powiązane z usługą Google Adsense.

Firma Google na podstawie zbieranych danych z sieci internet a więc również serwisu arcadiasoft.pl określa preferencje i zainteresowania każdego użytkownika przypisując mu zdefiniowane przez Google kategorie. Preferencje te można sprawdzić korzystając z przygotowanej przez firmę Google strony internetowej Google Ads Preferences Manager. Firma Google udostępnia szczegółowe informacje na temat technologii i zasad pozyskiwania danych z pliów cookies na stronie: Technologie i zasady pozyskiwania informacji

Nie implementujemy w serwisie internetowym arcadiapress.pl rozwiązań które pozwalałyby innym firmom a w szczególności firmie Google pozyskiwanie danych osobowych lub innych danych które pozwoliłby określić tożsamość użytkownika korzystającego z serwisu internetowego arcadiapress.pl