Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynku Jednorodzinnego Pasywnego a Standard NF15

Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowanych (jeszcze niewybudowanych) lub przebudowywanych (istniejących) i dołącza się do pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku. Do obliczeń należy wziąć pod uwagę wszystkie pomieszczenia ogrzewane, nieogrzewane, chłodzone i niechłodzone …

ArCADia-TERMO 4 – program coraz bardziej doskonały

W połowie listopada 2011 roku firma INTERsoft wprowadziła do swojej oferty nową, kolejną wersję Ar- CADia-TERMO 4, najbardziej popularnego i najchętniej kupowanego programu przeznaczonego. Wprowadzone zmiany, ulepszenia i nowa funkcjonalność znacznie przyśpieszają wykonywanie obliczeń oraz rozszerzają i precyzują ich zakres. Powstał produkt, który zadowoli najbardziej wybrednego użytkownika. Łatwy i intuicyjny w obsłudze, a jednocześnie potężny …