home ArCADiaPRESS 11 [3/2012], NUMERY ARCHIWALNE ArCADia-INWENTARYZATOR Mierzysz i masz

ArCADia-INWENTARYZATOR Mierzysz i masz

Aby ułatwić i znacznie przyspieszyć inwentaryzację budynków, firma ArCADiasoft w maju 2012 roku wypuściła na rynek nowy produkt o nazwie ArCADia-INWENTARYZATOR. Jest to moduł branżowy systemu ArCADia, który może zostać zainstalowany jako nakładka na ArCADia-START, ArCADia- INTELLICAD lub AutoCAD. Program pozwala na precyzyjne wykonanie obrysu części wewnętrznej i zewnętrznej budynku wraz z jego przestrzennym modelem i zapisanie go od razu w pliku .dwg. ArCADia-INWENTARYZATOR automatycznie przejmuje dane z dalmierzy firmy Leica wyposażonych w urządzenie Bluetooth.

ar11-arcadia-inwentaryzator-mierzysz-masz-1

W ten sposób projektant ma możliwość:

 • utworzenia profesjonalnej dokumentacji w miejscu pomiarów,
 • wykonania wszystkich czynności obmiaru samodzielnie, bez osoby pomagającej,
 • natychmiastowego obejrzenia wyników pomiarów w postaci rzutów i podglądu w widoku 3D,
 • nanoszenia ewentualnych zmian i korekt na bieżąco, podczas rysowania,
 • eliminacji potrzeby powtórnego przybycia na miejsce pomiaru w celu uzupełnienia danych,
 • pominięcia etapu szkicowania, schematów itp.,
 • bieżącej kontroli wykonania poprawności pomiaru,
 • przeniesienia danych do programu ArCADia- TERMO,
 • pomiaru pojedynczych pomieszczeń z możliwością scalenia ich w całą kondygnację.

Dzięki zastosowaniu automatycznego, bezprzewodowego (przy użyciu technologii Bluetooth) wysyłania z dalmierza danych do komputera, następuje na rysunku DWG precyzyjne odwzorowanie wymiarów, powierzchni, kubatur, położenia oraz orientacji pomieszczeń i znajdujących się w nich przegród. Istnieje również możliwość dokładnego umiejscowienia każdego otworu, okna lub drzwi w ścianach, stropach i połaciach dachowych. Elementami mierzonymi są nie tylko wymiary ścian (elewacji), ale także okien, drzwi, okapów, podciągów, ścianek kolankowych, średnic rur, położenie osi konstrukcyjnych, poziomu montażu, a nawet wysokości terenu o długości od 5 cm do 100 m i to z dokładnością ±1,5 mm. Po wskazaniu punktu początkowego i określeniu typu przegrody lub elementów instalacji samo rysowanie odbywa się w pełni automatycznie, bez udziału projektanta.

Inteligentna funkcja łączenia przegród z obracaniem pomieszczeń osobno zwymiarowanych (wraz obliczaniem ich powierzchni oraz kubatury) pozwala szybko scalić je w jedną kondygnację i od razu zweryfikować poprawność wprowadzonych danych, eliminując konieczność powtórnego przybycia na miejsce pomiaru w celu uzupełnienia przypadkowo pominiętych danych.

Zdalne pomiary dalmierzem można wykonywać także dla wszystkich instalacji i sieci systemu ArCADia, np. ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, szczególnie wtedy gdy przewody lub inne elementy znajdują się w trudno dostępnych miejscach.

Wykonanie pomiarów dalmierzem firmy Leica

Aby wykonać pomiary pomieszczeń, należy wykonać następujące czynności:

 1. włącz komputer oraz podłącz do niego i uruchom dodatkowe urządzenie Bluetooth (urządzenie Bluetooth często jest wmontowane na stałe w komputerze lub laptopie),
 2. włącz dalmierz firmy Leica z funkcją Bluetooth i upewnij się, że został on wykryty przez system operacyjny komputera,
 3. uruchom moduł ArCADia-INWENTARYZATOR,
 4. włącz obsługę dalmierza w ArCADia-INWENTARYZATOR, klikając przycisk ,
 5. kliknij przycisk Ściana, określ sposób rysowania ścian (np. po krawędzi ściany ) i w okienku Własności ściany podaj rodzaje i grubości wszystkich warstw,
 6. wskaż przyciskiem myszy na ekranie miejsce rozpoczęcia rysowania pierwszej ściany,
 7. wykonaj dalmierzem pomiar długości ściany,
 8. sprawdź i zatwierdź odczytaną na ekranie dalmierza wartość długości ściany,
 9. określ na dalmierzu orientację mierzonej ściany,
 10. prześlij odczytaną wartość długości ściany do modułu ArCADia- INWENTARYZATOR,
 11. upewnij się, że ściana została poprawnie narysowana (zwymiaruj okna/drzwi oraz wskaż dalmierzem ich usytuowanie w ścianie),
 12. rozpocznij rysowanie kolejnych ścian wg pkt. 7–11,
 13. po narysowaniu ostatniej ściany w pomieszczeniu sprawdź, czy została wyświetlona wartość pola powierzchni tego pomieszczenia. Jeżeli nie, to wykonaj ponownie pomiar brakującej ściany*,
 14. jeżeli poszczególne pomieszczenia wymiarowane i narysowane zostały oddzielnie, to scal je w jedną kondygnację, korzystając z przycisków obracania i przesuwania pomieszczeń w ArCADia-INWENTARYZATOR. Pamiętaj, że podczas scalania wspólna przegroda będzie miała parametry oraz okna lub drzwi przegrody nieruchomej, a nie dosuwanej wraz z innym pomieszczeniem.

* w obecnej wersji modułu ściany łukowe należy dorysować ręcznie Dokładny opis instalacji i obsługi dalmierza oraz modułu ArCADia- INWENTARYZATOR dostępny jest w każdej chwili po kliknięciu przycisku pomocy .

ar11-arcadia-inwentaryzator-mierzysz-masz-2

Podsumowanie

ArCADia-INWENTARYZATOR to moduł przeznaczony do tworzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej w zakresie rzutów i przekrojów oraz elementów instalacji w inwentaryzowanych budynkach bezpośrednio podczas obmiaru, za pośrednictwem dalmierza połączonego bezprzewodowego z komputerem. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pracy, ponieważ zaraz po skończonym obmiarze budynku otrzymujemy niemalże gotową dokumentację. Istotną zaletą programu jest możliwość wykonania planu budynku i schematów jego instalacji na bieżąco. Dzięki temu użytkownik od razu widzi efekty swojej pracy na ekranie komputera i w razie potrzeby może powtórnie wykonać interesujący go pomiar.