home ArCADiaPRESS 10 [2/2012], NUMERY ARCHIWALNE ArCon WoodCon – narzędzie do projektowania dachów i ścian w konstrukcji drewnianej

ArCon WoodCon – narzędzie do projektowania dachów i ścian w konstrukcji drewnianej

Program ArCon WoodCon to narzędzie do projektowania dachów i ścian w konstrukcji drewnianej. Występują trzy wersje programu, które kolejno pozwalają na pracę nad: dachem, ścianami lub dachem i ścianami. Projekt można wykonać bezpośrednio w programie lub przejąć z ArCona. WoodCon jest programem trójwymiarowym i cała drewniana konstrukcja powstaje w widoku 3D, można oczywiście przełączać widoki na rzut, przekrój lub elewacje, wracając do perspektywy tylko dla sprawdzenia. Arkusz pracy zależy od projektanta, który może w widoku 3D na bieżąco sprawdzać wszystkie definiowane elementy lub od razu je tu wprowadzać.

Dla łatwiejszej i szybszej pracy WoodCon posiada między innymi Asystenta dachu, który wprowadza jeden z ośmiu podstawowych rzutów. Każdy z tych schematów ma możliwość definiowania własnych wymiarów i wyboru np. ilości i kąta spadku, zadawania rozstawu i wielkości poszczególnych elementów. Po kilku krokach podstawowa konstrukcja dachu jest stworzona, wymaga teraz już tylko dopracowania, wprowadzenia kleszczy, słupków, okien połaciowych czy facjatek. W wielu miejscach program ułatwia pracę poprzez automatyzację, np. po stworzeniu całej konstrukcji dachu automatycznie można zwymiarować kolejno wskazywane połacie, definiując przy tym, czy wymiary mają być łańcuchowe czy narastające. Także przy wstawianiu komina program oferuje pomoc i automatycznie wprowadza wymian i przecina krokiew. Oczywiście można przy tym zadać własne wartości lub przyjąć proponowane. Automatyzacja rysowania pomaga, jeśli mamy prosty rzut dachu. Mając rzut dowolny, którego nie przewidzieli producenci, projekt więźby dachowej można stworzyć rysując go połaciami, kolejno definiując każdą, a na koniec łącząc je ze sobą. Po zdefiniowaniu geometrii program proponuje automatyczne rozłożenie krokwi lub daje możliwość wprowadzenia elementów samodzielnie. Dalej praca postępuje tak samo jak przy dachu przejętym z programu ArCon lub stworzonym na podstawie Asystenta dachu, czyli podlega pełnej modyfikacji i uszczegółowieniu.

W przypadku tworzenia projektu ścian drewnianych nie ma tu asystenta rzutu, trzeba go narysować podając odpowiednie wymiary i kąty. Program ułatwia rysowanie poprzez wybór sposobu rysowania, np. ściana równoległa w zadanej odległości, prostopadła itp. Rysunek powstaje szybko, a zarówno przed, jak i po narysowaniu rzutu można definiować ściany, ich konstrukcję, warstwy itd. Program udostępnia kilka podstawowych elementów (słup, bal, płyta, łacenie, poszycie itd), z których składa się ściany i zapisuje do dalszego projektowania. Dla każdego elementu lub całej ściany można przypisywać materiał, definiować wielkości i rozstaw. Jeśli przed narysowaniem ścian został wprowadzony dach, to zdefiniowana lub wybrana przez nas ściana może automatycznie być wprowadzona pod dachem. Później oczywiście podlega dalszej modyfikacji, wprowadzeniu okien, drzwi lub zmianie konstrukcji, przekroju słupa itp.

Jeśli projekt został przejęty z programu ArCon, to murowe ściany mogą być automatycznie zamienione na wybraną drewnianą konstrukcję lub pozostać nienaruszone.

Po zaprojektowaniu dachu i (lub) ścian oraz zwymiarowaniu ich, prócz rysunków technicznych otrzymywane są także zestawienia powierzchni dachowych i drewna. Zestawienia można edytować jeszcze w programie, wydrukować lub wyeksportować do programu MS Excel.