home ArCADiaPRESS 08 [3/2011], NUMERY ARCHIWALNE BIM [Building Information Modeling] po polsku

BIM [Building Information Modeling] po polsku

Polski system ArCADia w światowej czołówce rozwiązań informatycznych wspomagających proces projektowania w budownictwie

Firma ArCADiasoft od ponad 6 lat rozwija unikalny w skali kraju system ArCADia wspomagający pracę architektów, konstruktorów oraz projektantów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Innowacyjne rozwiązania firmy pozwoliły jej na zajęcie pozycji lidera, który jako pierwszy i jedyny w Polsce wprowadził na rynek rozwiązania bazujące na obiektowym modelowaniu informacji o budynku BIM (ang. Building Information Modeling). W modelu tym wszystkie dane wprowadzone na rysunek przez projektanta przedstawiają zapisane cyfrowo odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości poszczególnych elementów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Modelowanie budynku realizowane jest przy użyciu trójwymiarowych obiektów, takich jak ściana, drzwi, okno, strop, dach oraz typowo instalacyjnych, na przykład piec, kran czy zawór na rurze. Obiekty te opisane są grupami odpowiednich parametrów. Zmiany wprowadzone przez projektanta w jednym elemencie powodują automatyczne uaktualnienie zapisanego modelu informacji o budynku, a co za tym idzie automatyczne uaktualnienie wszystkich widoków, rzutów, przekrojów, na których występował dany element oraz widoku 3D.

bmi-po-polsku-arcadia-architektura-rendering bmi-po-polsku-arcadia-instalacje-kanalizacyjne bmi-po-polsku-arcadia-system-kolizje

System ArCADia został zaprojektowany jako narzędzie do kompleksowej obliczeniowo-graficznej obsługi procesu projektowania budowlanego. Wspiera komunikację między branżami instalacyjnymi i architekturą. Opiera się na mechanizmach porównywania dokumentów z wykrywaniem zmian, wersjonowaniem plików, oznaczeniem rewizji oraz analizą kolizji, skrzyżowań i zbliżeń. Uwzględnia także umiejscowienie poszczególnych elementów budowlanych w harmonogramie prac na budowie.

Pomimo swej złożoności środowisko ArCADia nie jest systemem zamkniętym. Użytkownik ma możliwość zaimportowania projektów stworzonych w innych programach architektonicznych obsługujących format zapisu pliku IFC (ang. Industry Foundation Classes), który jest modelem danych służącym do przechowywania informacji o budynku. Dzięki temu interfejsowi możliwe jest szybkie przesłanie danych architektonicznych z takich programów, jak Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Bentley Architecture oraz Nemetschek Allplan. System poprzez interfejs COM współpracuje także z programem ArCon.

Możliwy jest także eksport danych budynku do programów zewnętrznych. System bezpośrednio komunikuje się z takimi programami, jak ArCADia-TERMO, R3D3-Rama 3D oraz DIALux. Udostępnia także uniwersalny interfejs wymiany danych poprzez tekstowy plik XML, w którym zapisane są wszystkie informacje na temat poszczególnych elementów budynku. Plik publikowany jest w czytelnej formie, z podziałem na budynki i kondygnacje. Elementy zamieszczone w pliku są pogrupowane według typów i zawierają opis wszystkich parametrów. Pozwala to innym twórcom oprogramowania na nieograniczone tworzenie własnych rozwiązań bazujących na danych już raz wprowadzonych przez architekta, konstruktora czy instalatora do systemu ArCADia.

Firma wprowadziła system pracy nad projektem łączący przyzwyczajenia projektantów wyniesione jeszcze z czasów deski kreślarskiej z nowoczesnym projektowaniem przestrzennym. Rozwiązania zaproponowane w programie pozwalają użytkownikowi na wprowadzanie elementów projektu w tradycyjny sposób – „płasko”, bezpośrednio na pliku DWG. System sam umiejscawia poszczególne elementy w przestrzeni i tworzy trójwymiarowy obraz całości. Oczywiście wszystkie parametry wprowadzonych elementów mogą być edytowane, dzięki czemu użytkownik w każdym momencie pracy ma pełną kontrolę nad projektem. Wspomagany jest również przez dynamicznie generowane, zmieniające się wraz z rozwojem projektu widoki przekroi i widok 3D.

Modułowa budowa systemu pozwala również na traktowanie ArCADii jako zbioru samodzielnych programów obliczeniowo-graficznych przeznaczonych dla branż budowlanych.System składa się z bazowego modułu graficznego START oraz szeregu modułów branżowych.Moduł START, zawierający własny, intuicyjny edytor graficzny, pozwala na zaprojektowanie bryły budynku i obiektowe oglądanie dowolnego projektu branżowego wykonanego w systemie ArCADia. Umożliwia jednocześnie osadzenie modułów branżowych na innym interfejsie graficznym, np. AutoCAD czy IntelliCAD, w pełni się z nim integrując.

Co roku firma ArCADiasoft inwestuje w rozwój i konserwację oprogramowania, dbając o jego jakość i niezawodność. Wysoki standard rozwiązań technologicznych oraz rygorystyczne procedury testowe pozwalają utrzymywać oprogramowanie na stale wysokim poziomie. Aktualnie użytkownik ma do dyspozycji dziewięć niezależnych modułów branżowych, które mogą pracować jako osobne programy.

ArCADia-ARCHITEKTURA

Jest to program do tworzenia rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznych wizualizacji. Jest rozszerzeniem programu ArCADia-START o specjalistyczne funkcje architektoniczne, m. in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import bryły obiektu z innych programów.

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Program umożliwia szybkie i sprawne wykonywanie rysunków instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokonanie niezbędnych przy projektowaniu obliczeń i sprawdzeń.

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE PLUS

Program służy do projektowania koryt, drabinek i kanałów kablowych. Umożliwia także komunikację z programem DIALux, który wykorzystywany jest do projektowania opraw oświetleniowych.

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

Program daje możliwość zaprojektowania wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji.

ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE

Program pozwala na projektowanie elementów przyłącza gazowego i zewnętrznej instalacji gazowej zlokalizowanej poza budynkiem lub grupą budynków. Program daje możliwość automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych oraz profili podłużnych przebiegu rurociągu wraz z obiektami instalacji. Przeprowadza obliczenia w zakresie doboru średnic oraz wyznaczenia spadku ciśnień na odcinkach obliczeniowych.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

Program służy do projektowanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacji technologicznej z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych ścieków. Przeprowadza obliczenia przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości. Wyznacza średnice odcinków odpływowych, tworzy profile rurociągów podposadzkowych oraz rozwinięcia pionów kanalizacyjnych i rur spustowych.

ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE

Program ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE służy do projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Dzięki połączeniu z bazą rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych użytkownik może dobrać szczegółowo dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Program pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych posiadających dowolną ilość źródeł i jeden koniec. Profile sieci w ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE tworzone są automatycznie na podstawie narysowanej geometrii sieci.

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Program przeznaczony jest do projektowania sieci elektroenergetycznych począwszy od transformatora niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej w budynku. Przeprowadza wszystkie podstawowe obliczenia sieci. ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE Program umożliwia projektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Pozwala na rysowanie dowolnych układów rozgałęzionych posiadających dowolną ilość źródeł i jeden koniec. Automatycznie generuje profile zaprojektowanej sieci.

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Program wspomagający projektowanie zewnętrznych sieci teletechnicznych światłowodowych oraz miedzianych, w tym również kabli informatycznych bądź koncentrycznych. Program sprawdza poprawność przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu. Generuje raporty obliczeniowe tłumienia, wykazy odcinków, opisy trasy, schematy przebiegu kabli oraz zestawienia materiałowe. W skład systemu ArCADia wchodzą także programy satelitarne, m.in. służąca do specjalistycznych obliczeń cieplnych ArCADia-TERMO. ArCADia-TERMO Najbardziej uznany, uhonorowany licznymi nagrodami (Godło „Teraz Polska”, Złoty Medal Targów BUDMA 2009) program służący do sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego do oceny zakresu i parametrów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, audytu remontowego oraz do obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.