Pałac jaki jest, każdy widzi – już od 55 lat

Co łączy Kolumnę Trajana w Rzymie, Łuk Triumfalny w Paryżu i Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (dawniej im. Józefa Stalina)? Wszystkie te budowle postawiono dla uczczenia zwycięstwa i triumfu nad wrogami. Wszystkie dziś są zabytkami opisywanymi w bedekerach, a turyści chętnie fotografują się na ich tle. Jedyną subtelną różnicą jest fakt, że rolą Pałacu, …