home ArCADiaPRESS 03 [2/2010], NUMERY ARCHIWALNE Gdy ocieplenie ściany lub dachu jest możliwe tylko od środka

Gdy ocieplenie ściany lub dachu jest możliwe tylko od środka

Ocieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. Nowoczesne materiały izolacyjne ułatwiają przeprowadzenie modernizacji termicznej w taki właśnie sposób.

Ocieplenie od środka jest ryzykowne w sytuacji, gdy w budynku panuje wysoka wilgotność, a wentylacja nie działa sprawnie. Zachodzi wówczas ryzyko, że ściana pod izolacja będzie tak zimna, że wilgoć zacznie się wykraplać właśnie w tym miejscu. Zapewnienie właściwej wentylacji niweluje ten problem. W nowoczesnym budownictwie, w którym zasady energooszczędności skłaniają do stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, problem ocieplenia od środka w ogóle nie istnieje. Zamiast pytania „czy ocieplać od środka” pojawia się inne – „czym ocieplać”, by zyskać maksymalny efekt. Materiałem godnym polecenia jest Eurothane G. Eurothane G to wolne od freonów, twarde płyty poliuretanowe, jednostronnie pokryte płytą kartonowo-gipsową. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się warstwa paroizolacji. Dzięki temu unikamy żmudnego wykonywania trzech osobnych warstw – ocieplenia, paroizolacji i poszycia z płyt gipsowych. Znika też ryzyko popełnienia błędu podczas prac oraz znacznie zmniejsza się zużycie materiału. Płyty Eurothane G maja wymiary 260 x 120 cm i dostępne są w grubościach 2, 3, 4, 5 i 6 cm. Ich współczynnik przewodzenia ciepła Lambda jest doskonały i wynosi zaledwie 0,023 W/mK – dla wełny mineralnej i styropianu uważanych za bardzo dobre izolacje termiczne współczynnik ten wynosi około 0,04). Pozwala to zastosować znacznie mniejszą grubość izolacji dla uzyskania tego samego stopnia izolacyjności. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że dla budynków zabytkowych, w których jakiekolwiek prace zmieniające wygląd elewacji są zabronione, zastosowanie systemu takiego, jak Eurothane G jest jedynym
sposobem na poprawienie ich charakterystyki termoizolacyjnej.

Montaż płyt Eurothane G
Wybór sposobu montażu uzależniony jest w dużej mierze od rodzaju podłoża, jak również wymogów budowlanych. Płyty Eurothane G zastosowane mogą zostać jako wykończeniowo-termoizolacyjna warstwa ścian, sufi tów lub ścianek działowych. W tym zastosowaniu zamontowane zostają najczęściej na drewnianym podłożu. Jako wykończenie ścian Eurothane G może zostać bezpośrednio zamontowane na podłożu poprzez zastosowanie metody klejenia klejem gipsowym. Płyty powinny zostać zamocowane
na wysokości przynajmniej 1 cm nad gotową podłogą w celu zapobieżenia nasiąkaniu płyty GK wilgocią. W przypadku braku możliwości zastosowania się do niniejszego wymogu, spód płyty GK stanowiącej element panelu Eurothane G zabezpieczony powinien zostać folią budowlaną lub specjalnym kitem uszczelniającym.

Cięcie płyt
Cienkie płyty Eurothane G mogą zostać rozcięte przy użyciu ostrego, masywnego noża (np. szewskiego). W tym celu naciąć należy zarówno płytę GK, jak również tylną warstwę poliuretanu. Następnie płyta zostaje złamana. Podczas wykonywania tej czynności uważać należy, aby nie uszkodzić bocznych krawędzi płyty GK. Grubsze płyty Eurothane G rozcięte zostają w całości przy użyciu piły pionowej lub piły ręcznej. Zawsze należy rozcinać płytę widoczną stroną skierowaną w stronę osoby wykonującej czynność.

Montaż po wewnętrznej stronie dachu skośnego
Płyty Eurothane G zamontowane mogą również zostać po wewnętrznej stronie skośnego dachu.
W celu zamontowania panelu sporządzić należy podłoże z listew mające na celu podparcie panelu Eurothane G. Podłoże takie powinno tworzyć – o ile to możliwe – idealnie płaską powierzchnię wraz z więźbą dachową. Również w tym zastosowaniu płyty Eurothane G zamontowane zostają przy użyciu wkrętów. Wykańczanie powierzchni płyt Eurothane G Do wykończenia zewnętrznego płyty użyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wykończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno. Po wyschnięciu masy fugującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta warstwą gruntującą (nie gruntujemy tylko w przypadku, kiedy na płytę nałożone zostaną płytki).

Tapetowanie
Tapeta nie przepuszczająca pary wodnej przyklejona zostaje na płytę Eurothane G odpornym na wilgoć klejem. Gęstość kleju oraz rodzaj substancji gruntującej powinny
zostać dobrane w sposób zależny od wagi tapety – zgodnie z zaleceniami jej producenta. Przed nałożeniem tapety zaleca się wstępne pomalowanie płyty Eurothane G,
co znacznie ułatwi zdjęcie tapety w przypadku jej wymiany.

Malowanie
Również w przypadku malowania zaleca się zagruntowanie podłoża. Rodzaj farby gruntującej powinien być zgodny z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnię
płyty Eurothane G malować należy dwukrotnie. W przypadku użycia farby z połyskiem zaleca się najpierw wyszpachlowanie powierzchni płyty Eurothane G.

Pokrycie płytkami ceramicznymi
Przyklejanie płytek ceramicznych do powierzchni płyt Eurothane G odbywa się najlepiej z wykorzystaniem kleju na bazie żywic syntetycznych. Płytki o grubości powyżej 10 mm mogą zostać nałożone również przy użyciu tej metody. Płytki naklejać w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta.

Montowanie na ścianie
W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni płyty Eurothane G użyć należy metalowych lub plastikowych kołków montażowych.
Dopuszczalne obciążenie jednego kołka to: – Sufi t: 50 N (5 kg) – Ściany: 250 N (25 kg) Cięższe przedmioty montować należy do podłoża, do którego zamontowana
została płyta Eurothane G.

Szczegółowe wskazówki dotyczące montażu, obróbki, wykańczania oraz obszarów zastosowań płyt Eurothane G można uzyskać w firmie Recticel.

Recticel Izolacje Sp. z o.o.
ul. Bułgarska 108a/4
60-381 Poznań
tel: (61) 815 10 08,
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com
POLSKA ZACHODNIA – tel. 607 393 459
POLSKA WSCHODNIA – tel. 513 044 747
POLSKA CENTRALNA – tel. 503 151 646

Recticel Izolacje Sp. z o.o. jest spółką zależną Recticel NV, światowego potentata pochodzenia belgijskiego w branży poliuretanowej. Recticel aktywny jest na całym świecie, gdzie posiada ponad 100 fabryk zajmujących się produkcją różnego rodzaju wyrobów z poliuretanu. Specjalizacją firmy Recticel jest produkcja najnowocześniejszych płyt termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie. W Polsce firma obecna jest od 1999 r.