home ArCADiaPRESS 01 [1/2009], NUMERY ARCHIWALNE Projektowanie schematu tablicy rozdzielczej w programie ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowanie schematu tablicy rozdzielczej w programie ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej. Doskonałym narzędziem do sprawnego i szybkiego wykonania schematu tablicy rozdzielczej wraz ze specyfikacją obwodów i obliczeniami jest nakładka „ArCADia – TABLICE ROZDZIELCZE”. Nakładka ta może być stosowana jako samodzielne narzędzie do projektowania schematów elektrycznych bądź może współpracować z nakładką „ArCADia – INSTALACJE ELEKTRYCZNE”. Współpraca obydwu nakładek polega na dodatkowej funkcjonalności nakładki „ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE” mianowicie na automatycznym wygenerowaniu szablonu schematu zaprojektowanej tablicy rozdzielczej oraz obliczeń wraz ze specyfikacją obwodów. Komunikacja obydwu nakładek przyspiesza i zdecydowanie upraszcza proces przeniesienia danych do rysunku gdzie projektowany będzie schemat tablicy rozdzielczej.

Po wygenerowaniu szablonu tablicy rozdzielczej przechodzimy do projektowania schematu elektrycznego i doboru aparatury elektrycznej.

ar14_tablice_rozdzielcze_1

Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

Pierwszym krokiem użytkownika powinno być ustawienie układu sieci w jakim chcemy projektować instalacje elektryczną. Klikając podwójnie na szyny rozdzielnicy otwiera Nam się okno „Właściwości elementu- Szyny zasilające” . W oknie tym użytkownik definiuje strukturę fazową układu zasilania, definiuje rodzaj i wymiary szyn rozdzielnicy oraz prąd znamionowy obciążeniowy rozdzielnicy.

ar14_tablice_rozdzielcze_2

Rys.2 Okno własności „szyn zasilających”.

Kolejnym krokiem jest budowanie schematu elektrycznego poprzez wstawianie aparatów do szablonu. Mamy do dyspozycji całą gamę aparatów elektrycznych m In. aparaty łączeniowe i zabezpieczające (wyłączniki, łączniki, rozłączniki, bezpieczniki), aparatura sterującą (styczniki, przekaźniki, sygnalizatory, lampki, przyciski, czujniki), aparatura pomiarowa (przekładniki, liczniki, amperomierze, analizatory sieci), aparaty rozruchowe (softstarty, falowniki) oraz transformatory i zasilacze.

Gdy wstawimy aparat do okna schematu połączenia pomiędzy szynami zasilającym a przewodami N i PE tworzą się automatycznie. Mamy również możliwość wrysowania własnych połączeń elektrycznych pomiędzy aparatami i tworzenia własnych obwodów sterowniczych. W łatwości i szybkości bardzo pomagają mu funkcje wykrywania i śledzenia elementów. Po wrysowaniu połączeń pomiędzy aparatami bądź liniami automatycznie tworzą się węzły połączeń .

ar14_tablice_rozdzielcze_3

Rys.3 .Połączenia elektryczne na schemacie

Każdy aparat wstawiony na schemat jest obiektem edytowalnym z możliwością nadania parametrów technicznych, wyposażenia oraz gabarytów. Wprowadzenie gabarytów pozwoli Nam na wygenerowania widoku konkretnego aparatu na widoku rzeczywistym bądź na rzucie 3D. Możemy również skorzystać z obszernej bazy aparatów różnych producentów m.in. Legrand, ABB, EATON, Schneider, Hager, Jean Muller co powoduje że program jest bardziej elastyczny od programów konkurencyjnych. W bibliotece elementów mamy przypisane konkretne parametry dla określonego typu aparatu danego producenta.

ar14_tablice_rozdzielcze_4

Rys.4 .Właściwości obiektu „Rozłącznik”

ar14_tablice_rozdzielcze_5

Rys.5 . Pasek z biblioteką „Rozłączników”

Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego możemy przejść do zdefiniowania obwodów. Każdy obwód schematu (zasilający, odpływowy, ochronny) posiada własności które definiujemy w oknie „własności tablicy rozdzielczej”. Po zadeklarowaniu informacji o długości obwodu program dokonuje dodatkowo obliczenia spadku napięcia w danym obwodzie .

ar14_tablice_rozdzielcze_6

Rys.6 . Własności obwodu zasilającego

Po zaprojektowaniu schematu elektrycznego rozdzielnicy, zdefiniowaniu parametrów poszczególnych obwodów możemy za pomocą funkcji „Zestawienie materiałów” wygenerować w postaci tabeli zestawienie wykorzystanych w projekcie aparatów elektrycznych.

W celu dokonania kosztorysu możemy wyeksportować wygenerowane zestawienie do programu „Ceinwest”.

ar14_tablice_rozdzielcze_7

Rys.7 Wygenerowane zestawienie materiałów.

Kolejnym etapem projektowania tablicy rozdzielczej jest wygenerowania jej widoku rzeczywistego. W tym celu został stworzony obiekt „Obudowa” dzięki któremu mamy możliwość zaprojektowania własnej rozdzielnicy bądź możemy skorzystać z bazy producentów. Zwróćmy uwagę na to że program udostępnia możliwość zaprojektowania [aneli wewnętrznych rozdzielnicy tzn. ilości rzędów w panelu, ilości kolumn w panelu, ilości modułów w rzędzie itp. .

ar14_tablice_rozdzielcze_8

Rys.8 Własności elementu Obudowa.

Po wygenerowaniu widoku rozdzielnicy aparatura modułowa ulega automatycznemu rozmieszczeniu w panelach modułowych na szynach TH35. Aparaty o wymiarach tzw. „gabarytowych” oraz aparaty „na drzwi” lokalizowane są przez użytkownika. Mamy również możliwość podejrzenia danej projektowanej rozdzielnicy na rzucie 3D.

ar14_tablice_rozdzielcze_9

Rys.9 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej.

ar14_tablice_rozdzielcze_10

Rys.10 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.

ar14_tablice_rozdzielcze_11

Rys.11 Wygenerowany widok tablicy rozdzielczej w 3D.

Podsumowując za pomocą nakładki „Tablica rozdzielcze 2” mamy możliwość w szybki sposób wykonać schemat elektryczny rozdzielnicy, wyspecyfikować materiały, dokonać obliczeń technicznych oraz wygenerować widok rzeczywisty tablicy rozdzielczej.