home ArCADiaPRESS 10 [2/2012], NUMERY ARCHIWALNE Renowacja konstrukcji drewnianych przy pomocy elementów stalowych

Renowacja konstrukcji drewnianych przy pomocy elementów stalowych

Projektant często stawia sobie pytanie: co zrobić w przypadku złego stanu technicznego stropów opartych na konstrukcjach drewnianych? Najprostsze co można zrobić to wyburzyć. Ale przecież w wielu takich przypadkach mamy do czynienia z obiektami zabytkowymi, gdzie oryginalny kształt belek musi być zachowany ze względu na swoje wartości historyczne. Aby podnieść nośność belek drewnianych, należy rozpatrzyć dwa warianty ich wzmocnienia, w zależności od tego, czy łatwiej jest wykonać prace montażowe nowych elementów od spodu, czy z wierzchu belek nośnych, tworząc zespoloną konstrukcję stalowo-drewnianą. Do tego typu rozwiązań wykorzystuje się z reguły kształtowniki dwuteowe i ceowniki.

W efekcie finalnym otrzymujemy konstrukcję, która odznacza się wyraźnie większą wytrzymałością i sztywnością niż konstrukcja oryginalna. We obu przypadkach odpowiednie zintegrowanie konstrukcji drewnianej i stalowej musi być zapewnione przy pomocy albo zwykłych wiązań, albo różnych rodzajów kotew.

Przykładem historycznej konstrukcji drewnianej, którą wzmocniono konstrukcją stalową jest drewniany most „Buchfahrt” w okolicach Weimaru w Niemczech, którego konstrukcja, dzięki odpowiedniej restauracji, jest chroniona przed codziennym obciążeniem.

Równie często, wskutek upływu czasu, mamy do czynienia ze złym stanem technicznym dachowych kratownic drewnianych. W pewnych przypadkach można je zreperować, dodając płyty stalowe na łączeniach lub wzdłuż elementów.

W wielu przypadkach taka naprawa jednak nie jest przeprowadzana, gdyż najlepszym rozwiązaniem jest zastąpienie całej więźby przez nową kratownicę wykonaną z kształtowników stalowych. Wiele kościołów czy zabytkowych budynków zostało unowocześnionych przez zamienienie starych dachów drewnianych przez nowe więźby stalowe, pokryte blachami trapezowymi. Dodatkowo na terenach czynnych sejsmicznie nowe kratownice stalowe mogą zostać wyposażone w poziomą siatkę w celu usztywnienia połączenia z górną powierzchnią murów, a przez to tworząc „efekt diafragmy”.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez
ArcelorMittal Commercial Long Poland;
41-308 Dąbrowa Górnicza, Piłsudskiego 92.