Budynki zero energetyczne – potrzeba, czy konieczność?

Sektor budownictwa odpowiada za 1/3 łącznego zużycia energii. Zły stan większości istniejących budynków oraz nowo wznoszonych (najbardziej energochłonne w UE)1 ma bezpośrednie przełożenie na duże zużycie energii, tym samym w dalszym ciągu małą efektywność energetyczną. Zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku jednorodzinnego, ogrzewanego niskotemperaturowym kotłem gazowym, jest w Polsce o 30% większe niż w Szwecji, …

Wywiad z Andrzejem Rochem Dobruckim prezesem KRPIIB

ArCADia-PRESS: Andrzej Roch Dobrucki jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Mazowieckim Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych w Mińsku Mazowieckim, przechodząc różne szczeble zatrudnienia, od inżyniera budowy rozpoczynając, poprzez kierownika robót, na kierowniku zespołu budów kończąc. W swojej karierze zawodowej pracował m.in. na budowie Orenburskiego Rurociągu Gazowego „Sojuz” w Charkowie (1974–1978) jako …

Kierunki zmian przepisów w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Przepisy przekształconej dyrektywy kładą szczególny nacisk na skuteczne podejmowanie działań służących poprawie standardu energetycznego budynków poprzez wprowadzenie zdecydowanych instrumentów polityki zrównoważonej, ukierunkowanej na podejmowanie działań ograniczających zużycie energii oraz wzmacniających funkcjonowanie istniejących rozwiązań przy wiodącym udziale sektora publicznego. Ponadto, wyznaczają kierunki zmian na płaszczyźnie wprowadzanych rozwiązań w zakresie promowania budownictwa niskoenergetycznego, z jednoczesnym uwzględnieniem poziomu …

Kilka słów o światłowodach… i nie tylko

HISTORYCZNY ROZWÓJ PRĘDKOŚCI TRANSMISJI Po przekazie sygnałów elektrycznych telegrafem Morse’a w 1832roku, kolejnymi krokami milowymi w przekazie informacji było wynalezienie przez wspomnianego już Bella mikrofonu elektromagnetycznego (wykorzystywanego też jako słuchawka pod drugiej stronie łącza) oraz prostej łącznicy ręcznej. Urządzenia te umożliwiły utworzenie pierwszych sieci telefonicznych. Najpierw były to sieci miejscowe, później linie kablowe dalekosiężne. Medium …

Wywiad z Radosławem Stępniem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

  ArCADia-PRESS: Jak Pan ocenia stan przygotowań do EURO 2012? Czy uprawnione jest stwierdzenie, że autostrady będą, ale dopiero po EURO? I jak wygląda stan przygotowań w zakresie innych przedsięwzięć infrastrukturalnych? Radosław Stępień: Pragnę podkreślić, że nie budujemy dróg jedynie dla kibiców, tylko dla wszystkich kierowców. Mistrzostwa Europy w 2012 roku są dodatkowym wyzwaniem. Nowoczesna …

Gdy ocieplenie ściany lub dachu jest możliwe tylko od środka

Ocieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. Nowoczesne materiały izolacyjne ułatwiają przeprowadzenie modernizacji termicznej w taki właśnie sposób. Ocieplenie od środka jest ryzykowne w sytuacji, gdy w budynku panuje wysoka wilgotność, a wentylacja nie działa sprawnie. Zachodzi wówczas ryzyko, że ściana pod izolacja …

Specjalista czy wszechstronny dyletant

Ostatnio miałem okazję przeczytać obszerny artykuł dotyczący szybkiego rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o sprowadzane nowoczesne technologie, przeciwstawionego dramatycznie niskiemu wdrożeniu rodzimych rozwiązań innowacyjnych, w różnych przedsięwzięciach gospodarczych, zwłaszcza tych opartych na wiedzy technicznej. Przeważnie w tego typu rozważaniach problem sprowadza się do kilku typowych banałów, np. niski poziom fi nansowania nauki, brak współpracy szkół …

Pałac jaki jest, każdy widzi – już od 55 lat

Co łączy Kolumnę Trajana w Rzymie, Łuk Triumfalny w Paryżu i Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (dawniej im. Józefa Stalina)? Wszystkie te budowle postawiono dla uczczenia zwycięstwa i triumfu nad wrogami. Wszystkie dziś są zabytkami opisywanymi w bedekerach, a turyści chętnie fotografują się na ich tle. Jedyną subtelną różnicą jest fakt, że rolą Pałacu, …

Wieżowce proszą do walca

Okres Wielkiego Kryzysu w Stanach Zjednoczonych przypadł na lata 1929 – 1933. Mimo głębokiej recesji gospodarczej społeczeństwo, naturalną koleją rzeczy, próbowało oderwać się od skrzeczącej rzeczywistości, a najlepszym na to sposobem była, jest i pewnie zawsze będzie zabawa. Society of Beaux-Arts Architects (Towarzystwo Architektów Sztuk Pięknych), organizacja założona w 1984 roku i zrzeszająca najwybitniejszych amerykańskich …

TERAZ POLSKA – prestiżowa nagroda dla programu ARCADIA-TERMO PRO

W dniu 24 maja 2010 r. w Belwederze, o godzinie 13:00, p. Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu RP pełniący obowiązki Prezydenta RP, wręczył p. Jarosławowi Chudzikowi – właścicielowi firm ArCADiasoft oraz INTERsoft, dyplom oraz list gratulacyjny potwierdzający przyznanie programowi komputerowemu ArCADia-TERMO PRO Godła „Teraz Polska”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego honoruje tą nagrodą najbardziej nowatorskie rozwiązania, …