Kolej linowa na Kasprowy Wierch – dzieło sztuki użytkowej

Kolej linowa na szczyt Kasprowego Wierchu to ikona polskich Tatr. Każdy w trakcie jazdy czuje podziw zarówno dla otaczającej go przyrody w jej najpiękniejszej górskiej postaci, jak i dla odwagi i nadludzkiego wysiłku jej budowniczych. Na usta ciśnie się pytanie: jak to było możliwe? Bo przecież kolej zaprojektowano bez pomocy komputerów, a zbudowano 75 lat …

Projektowanie hydroizolacji cz.1

Izolacja wodochronna to ciągła, szczelna powłoka chroniąca konstrukcję przed wodą/ wilgocią, projektowana dla konkretnych warunków gruntowo- -wodnych, konkretnego sposobu posadowienia budynku oraz zastosowanych do wykonania części fundamentowej materiałów. Jej skuteczność jest generalnie uzależniona od jakości dokumentacji technicznej i poprawności wykonania robót na budowie. Przy czym błędem jest mówienie tu tylko o materiale hydroizolacyjnym. Nie można …

Wywiad z Piotrem Styczniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

ArCADia-PRESS: Panie Ministrze! Naszych czytelników bardzo interesują prace związane ze zmianą metodologii charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz zmianą sposobu sporządzania świadectw tej charakterystyki. Na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem nowelizacji rozporządzenia i kiedy zostanie wprowadzona? Czy może Pan opisać kierunek tych zmian? Piotr Styczeń: Ze względu na fakt, że plany legislacyjne …